Peuterspeelzaal Het   belangrijkste   van   onze   peuterspeelzaal   is   dat   de   kinderen met   plezier   kunnen   spelen   met   elkaar   en   met   elkaar   om   leren gaan in een veilige omgeving. Daarnaast     werken     we     met     het     ontwikkeling     stimulerende programma    Piramide    (Vve,    Voor-    en    vroegschoolse    educatie) Hierdoor   hebben   we   als   peuterspeelzaal   iets   extra’s   te   bieden voor de ontwikkeling van het kind.
Buurthuis Onze   stichting   wordt   aangestuurd   door   uitsluitend   vrijwilligers.   zorgen   ervoor   dat   de   activiteiten   voor   een   redelijke   vergoeding   de    Aanlegsteiger    kunnen    plaatsvinden    alsmede    dat    zaalhuur redelijk betaalbaar blijft.
DE AANLEGSTEIGER
Reeds vanaf 1963 exploiteert de Stichting Club en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorcum naast een peuterspeelzaal, tevens een sociaal-cultureel activiteiten centrum.
Buurthuis
Maak uw keus! Klik op één van de buttons of onderstaande plaatjes om naar het onderdeel te gaan.
Peuterspeelzaal Het   belangrijkste   van   onze   peuterspeelzaal   is   dat   de   kinderen met   plezier   kunnen   spelen   met   elkaar   en   met   elkaar   om   gaan in een veilige omgeving. Daarnaast     werken     we     met     het     ontwikkeling     stimulerende programma    Piramide    (Vve,    Voor-    en    vroegschoolse    educatie) Hierdoor   hebben   we   als   peuterspeelzaal   iets   extra’s   te   voor de ontwikkeling van het kind.
AANLEGSTEIGER
Reeds vanaf 1963 exploiteert de Stichting Club en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorcum naast een peuterspeelzaal, tevens een sociaal-cultureel
Klik op één van de buttons of onderstaande plaatjes om naar het onderdeel te gaan.