Peuterspeelzaal Het   belangrijkste   van   onze   peuterspeelzaal   is   dat   de   kinderen   met plezier   kunnen   spelen   met   elkaar   en   met   elkaar   om   leren   gaan   in   een veilige omgeving. Daarnaast   werken   we   met   het   ontwikkeling   stimulerende   programma Piramide   (Vve,   Voor-   en   vroegschoolse   educatie)   Hierdoor   hebben   we als   peuterspeelzaal   iets   extra’s   te   bieden   voor   de   ontwikkeling   van het kind.
Buurthuis Onze   stichting   wordt   aangestuurd   door   uitsluitend   vrijwilligers.   Zij zorgen   ervoor   dat   de   activiteiten   voor   een   redelijke   vergoeding   in   de Aanlegsteiger    kunnen    plaatsvinden    alsmede    dat    ook    de    zaalhuur redelijk betaalbaar blijft.
DE AANLEGSTEIGER
Reeds vanaf 1963 exploiteert de Stichting Club en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorcum naast een peuterspeelzaal, tevens een sociaal-cultureel activiteiten centrum.
Buurthuis
Maak uw keus! Klik op één van de plaatjes om naar het onderdeel Peuterspeelzaal of Buurthuis te gaan.
Peuterspeelzaal Het   belangrijkste   van   onze   peuterspeelzaal is    dat    de    kinderen    met    plezier    kunnen spelen   met   elkaar   en   met   elkaar   om   leren gaan in een veilige omgeving. Daarnaast   werken   we   met   het   ontwikkeling stimulerende     programma     Piramide     (Vve, Voor-   en   vroegschoolse   educatie)   Hierdoor hebben   we   als   peuterspeelzaal   iets   extra’s   te bieden voor de ontwikkeling van het kind.
Buurthuis Onze     stichting     wordt     aangestuurd     door uitsluitend   vrijwilligers.   Zij   zorgen   ervoor   dat de   activiteiten   voor   een   redelijke   vergoeding in    de    Aanlegsteiger    kunnen    plaatsvinden alsmede     dat     ook     de     zaalhuur     redelijk betaalbaar blijft.
DE AANLEGSTEIGER

FEITEN

DE AANLEGSTEIGER
WELKOM Reeds vanaf 1963 exploiteert de Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorcum naast een peuterspeelzaal, tevens een sociaal-cultureel activiteiten centrum.
Maak uw keus! Klik op één van de plaatjes om naar het onderdeel Peuterspeelzaal of Buurthuis te gaan.