Peuterspeelzaal Het   belangrijkste   van   onze   peuterspeelzaal   is   dat   de   kinderen met   plezier   kunnen   spelen   met   elkaar   en   met   elkaar   om   leren gaan in een veilige omgeving. Daarnaast     werken     we     met     het     ontwikkeling     stimulerende programma    Piramide    (Vve,    Voor-    en    vroegschoolse    educatie) Hierdoor   hebben   we   als   peuterspeelzaal   iets   extra’s   te   bieden voor de ontwikkeling van het kind.
Buurthuis Onze   stichting   wordt   aangestuurd   door   uitsluitend   vrijwilligers.   Zij zorgen   ervoor   dat   de   activiteiten   voor   een   redelijke   vergoeding   in de    Aanlegsteiger    kunnen    plaatsvinden    alsmede    dat    ook    de zaalhuur redelijk betaalbaar blijft.
DE AANLEGSTEIGER
Reeds vanaf 1963 exploiteert de Stichting Club en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorcum naast een peuterspeelzaal, tevens een sociaal-cultureel activiteiten centrum.
Buurthuis
Maak uw keus! Klik op één van de buttons of onderstaande plaatjes om naar het onderdeel te gaan.
Peuterspeelzaal Het          belangrijkste          van          onze peuterspeelzaal    is    dat    de    kinderen    met plezier   kunnen   spelen   met   elkaar   en   met elkaar    om    leren    gaan    in    een    veilige omgeving. Daarnaast       werken       we       met       het ontwikkeling     stimulerende     programma Piramide    (Vve,    Voor-    en    vroegschoolse educatie)      Hierdoor      hebben      we      als peuterspeelzaal   iets   extra’s   te   bieden   voor de ontwikkeling van het kind.
Buurthuis Onze    stichting    wordt    aangestuurd    door uitsluitend   vrijwilligers.   Zij   zorgen   ervoor dat    de    activiteiten    voor    een    redelijke vergoeding    in    de    Aanlegsteiger    kunnen plaatsvinden   alsmede   dat   ook   de   zaalhuur redelijk betaalbaar blijft.
DE AANLEGSTEIGER
DE AANLEGSTEIGER
WELKOM Reeds vanaf 1963 exploiteert de Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorcum naast een peuterspeelzaal, tevens een sociaal- cultureel activiteiten centrum.
Maak uw keus! Klik op één van de buttons of onderstaande plaatjes om naar het onderdeel te gaan.