Enige offiële gegevens

De buurtvereniging is opgericht op 17 november 2015 en de officiële naam is: "Buurtvereniging De Watertoren e/o"
Doelstelling volgens artikel 2 van de statuten:

Het doel van de vereniging is:
a. het verhogen van de saamhorigheid en het welzijn in de buurt Bovenstad van de wijk Gorinchem binnenstad
b. het verminderen van de eenzaamheid in voormelde buurt
c. het bouwen aan sociale contacten in voormelde buurt
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin- verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van laagdrempelige activiteiten en evenementen voor de bewoners in alle segmenten in de buurt, door middel- van sponsoren, gemeentelijke subsidies en een bijdrage van bewoners in de vorm van een contributie om deze activiteiten en/of evenementen te bekostigen

Historie Buurvereniging

Door het feit dat wij zomers altijd met een klein groepje mensen zaten de BBQ-en op hoekje van R.d.W nr.1, kregen wij sreeds vaker lachende gezichten te zien en mensen die het gezellig vonden dat wij dit onder elkaar deden, met dat gegeven in gedachten kwamen wij onder elkaar met het idee om een straat BBQ te organiseren, dat heeft in 2015 plaats gevonden en dat was in eerst instantie bedoelde voor bewoners van de Visserslaan en RdW.

Wij kregen al snel het verzoek of dat er niet meer straten  mee  mochten doen, maar wij wilde het vooralsnog even klein houden.
Wij hadden 80 aanmeldingen voor de BBQ en de kraampjes, dus dat vonden wij een groot succes!
Het werd ook  een beregezellig feest, met live muziek, lekker eten en drinken en leuke spelen voor de kinderen en vrijmarkt met 10 kraampjes.

Daaruit voortvloeiend hebben we met de evaluatie van het feest besloten om dan toch die vereniging maar op te gaan richten omdat de verantwoording van het organiseren van dit soort activiteiten niet door 1 persoon gedragen  moet worden maar liever onderbrengen in een vereniging als rechtspersoon.

Waarom ? Om de saamhorigheid in de buurt te bevorderen, je buren beter leren kennen en respecteren, oud en jong overal bij te betrekken dus ook de vereenzaming onder de ouderen helpen op te lossen, al met al een sociaal gebeuren binnen de woonwijk in de ruimtste zin van het woord, dus niet per definitie direct voor de bewoners maar ook voor hun vrienden en familieleden die ook in de rest van stad wonen.

Wij zijn 2015 gestart met een buurtcafe op iedere eerste zaterdag van de maand , een koffie-inloopochtend op de woensdag van 10.30 tot 12.30 uur, Halloween optocht en party, nieuwsjaarsborrel om elkaar de beste wensen te geven, een karaoke avond , een draaimiddag  die wij hebben  georganiseerd met gesponsorde prijzen om de kas een beet je te spekken, (wat met een contributie van 1 euro per maand pp en kinderen tot 18 jaar gratis ) ook wel nodig is.
We hebben me de pasen ook getracht om iets voor de kinderen en ouderen te doen maar daar was helaas geen animo voor.
Na het slotfeest van 11 Juni a.s. stopt ons seizoen en we starten voor 1 keer op de 2e zaterdag in September weer met het buurcafe en dan  gaat ook de koffie-inloop  weer van start.