Home » Uncategorized » Peuterspeelzaalwerk gaat KINDEROPVANG heten

Peuterspeelzaalwerk gaat KINDEROPVANG heten

Bericht van het bestuur.
Informatie over peuterspeelzaalwerk (wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) .

Peuterspeelzaalwerk gaat KINDEROPVANG heten.

“Bovengenoemde wet heeft een beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2018.”
(Bericht aan”houders” van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.)

Met deze wet worden de kwaliteitseisen van peuteropvang en kinderopvang gelijkgesteld.
De uitwerking hiervan wordt nader geregeld in “lagere regelgeving”.
Met andere woorden: nog niet alle details zijn op dit moment (begin september) uitgewerkt.

Wel is duidelijk dat het peuterspeelzaalwerk onder de definitie kinderopvang wordt gebracht.
Voorts zal het consequenties hebben voor de thans vastgestelde werkplannen van onze peuteropvang en het beleid van het bestuur.

Onze pedagogische medewerkers, ouderraad, bestuur( en incidenteel de gemeente Gorinchem ) zijn daarom in overleg om onder meer de benodigde aanpassingen in het pedagogisch plan te realiseren.

Een van de gevolgen van deze wet is ook dat werkende ouders (even kort door de bocht gedefinieerd) die hun kind naar de peuteropvang brengen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Voor het bestuur volgt nog een verplichte exercitie om dientengevolge de tarieven (ook voor niet werkende ouders) in overeenstemming te brengen met de wet (en onze maatschappelijke betrokkenheid).

Wat het laatste betreft is het een geruststellende gedachte dat er voor de peuters die extra (gratis)opvang verdienen in het kader van de VVE, geen wijziging zal plaatsvinden.

Het is nog even hard werken. Het resultaat van deze arbeid zal op korte termijn op een ouderavond gepresenteerd worden.
Voor alle betrokkenen en belangstellenden is er een website door het ministerie geopend:
www.veranderingenkinderopvang.nl

Nadere informatie volgt.