Grote Zaal

Kleine Zaal

Huiskamer

Onze stichting wordt aangestuurd door uitsluitend vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten voor een redelijke vergoeding in de Aanleg-steiger kunnen plaatsvinden. Om kosten van zaalhuur te besparen bestaat de mogelijkheid om uw activiteit geheel of gedeeltelijk zelfvoorzienend te ontplooien, op voorwaarde dat men tijdens de huur van de zaal onze huisregels respecteert en een gebruiksovereenkomst ondertekent.

Dat betekent in ieder geval dat u:

  • rekening houdt met onze buren
  • uw verantwoordelijkheid als nette gast neemt
  • de gehuurde zaal in oude staat achter laat

A T T E N T I E ! ! !

Door de vele activiteiten van o.a. de buurtvereniging, Gorcum Live en Lusa (musical) in de aanlegsteiger, is het helaas niet meer mogelijk voor particulieren om de grote zaal voor verjaardagen en feesten in de weekenden te huren.

Door de weeks is er overdag's, voor verenigingen en initiatieven, nog beschikbaar.  

de Grote zaal, de Kleine zaal en de huiskamer..

Voor meer informatie en beschikbaarheid over onze ruimtes kunt u contact opnemen met

Harry Hol op nummer    06 27060594.
of stuur een email naar harry.hol@arcadis.nl
Graag tussen 16.00 en 20.00 uur. U kunt ook via ons contact-formulier uw vraag stellen.

 

Wie weet tot binnenkort in de Aanlegsteiger.

Wij hanteren flexibele tarieven. De reden daarvoor is dat het bestuur de vrijheid heeft om nieuwe initiatieven met nog geen of zeer beperkte kas, een kans te bieden om een maatschappelijke of culturele activiteit op te zetten. U zult begrijpen dat deze mogelijkheid beperkt is en na overleg is een dergelijk besluit uitsluitend voorbehouden aan het bestuur. Op deze wijze proberen wij een laagdrempelige organisatie te zijn. Voor het overige kunt u vanaf € 25 per dagdeel terecht in een kleine zaal.