Peuteropvang, meer dan alleen kinderen laten spelen

Voor de peuteropvang vinden wij het van groot belang dat peuters met plezier kunnen spelen, ontwikkelen en met elkaar leren omgaan in een veilige, uitdagende omgeving.
Een belangrijke handreiking voor ons is onder meer het ontwikkeling stimulerende programma Piramide (ontwikkeld voor de Voor - en Vroeg schoolse Educatie, VVE) Hiermee hebben we met onze peuteropvang een extra aanbod voor de ontwikkeling van het kind. Dit programma is bestemd voor kinderen vanaf ongeveer twee en een half jaar. Het biedt de mogelijkheid om de taalontwikkeling extra te stimuleren bij de kinderen die een steuntje in de rug verdienen.

Fijn aan dit programma is, dat alle peuters (en ouders) hetzelfde thema beleven.

Overigens, ook andere ontwikkelingsgebieden krijgen door het gebruik van dit programma extra aandacht. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor de overstap naar de basisschool. Gecertificeerde pedagogische medewerkers zorgen samen met de ouders voor de overdracht naar de “grote school”.

Wanneer mag je peuter komen?

Als je peuter belangstelling heeft voor andere kinderen, is het in principe in staat om een ochtend van huis te zijn. Meestal is dat echter van ca. 2 tot 2,5 jaar

Mocht je peuter op de leeftijd vanaf 21 maanden hier al toe zijn, kan je (rechtstreeks) contact opnemen met de leiding voor eventuele plaatsing. Elke peuter kan starten met één of twee dagdelen en kan naar behoefte uitgebreid worden naar meerdere dagdelen (maximaal vijf dagdelen)..

Op maandag tot en met vrijdag kunnen de kinderen in de  ochtend komen spelen op onze unieke locatie. Daarnaast zijn we open op dinsdag- en donderdagmiddag. Als de behoefte aan Peuteropvang wijzigt zullen wij dit aanpassen.

Verder op deze website kan je nader kennis maken met onze stichting. Wij wensen je dan ook nog veel leesplezier tijdens je bezoek.

Er zijn weer plaatsjes vrij om te komen spelen.