Zelf thuis invullen:

Voor een plaats in de peuteropvang kunt u online uw kind inschrijven. Behalve de gegevens van u, de partner en uw kind voor de inschrijving, beantwoordt u hier de vragen die nodig zijn om een contract tussen u en Peuteropvang De Aanlegsteiger” op te stellen. Zo’n contract is van overheidswege verplicht vanaf 1 januari 2018.

Invullen op de Peuteropvang

Indien u dit prettiger vind, of u heeft voor u het invult een aantal vragen dan is het ook mogelijk om dit te doen bij ons in de De Aanlegsteiger.

U moet dan wel even een afspraak maken met de leiding van de Peuteropvang. Zie op de kontaktpagina hoe u dat kunt doen.

Het ondertekenen doet u gezamenlijk met de leiding in de speelzaal van de peuters. Desgewenst kunt u voor een nadere toelichting op het formulier contact opnemen met de leidsters. Ga naar kontakt en bel of email

De stichting hanteert per kalenderjaar de adviestabel van de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tusentijdse tariefwijzigingen in het kalenderjaar worden niet eenzijdig doorgevoerd. De duur van een dagdeel bij ons op de peuteropvang is 3,5 uur.

File name : vng-adviestabel-ouderbijdrage-peuterwerk-2023.pdf

Per kalenderjaar kan de organisatie twee dagdelen gesloten zijn zonder compensatie in het geval van de zogeheten Force Majeur.

Force Majeur oftewel Overmacht. Dat is de onmogelijkheid om een verplichting na te komen door omstandigheden waar men geen invloed op heeft.

 

Wilt U meer weten over kinderopvangtoeslag? Klik op deze link. Deze brengt U naar een pagina van de rijksoverheid met daarin meer informatie.