Zelf thuis invullen:

Voor een plaats in de peuteropvang kunt u online uw kind inschrijven. Behalve de gegevens van u, de partner en uw kind voor de inschrijving, beantwoordt u hier de vragen die nodig zijn om een contract tussen u en Peuteropvang De Aanlegsteiger” op te stellen. Zo’n contract is van overheidswege verplicht vanaf 1 januari 2018.

Invullen op de Peuteropvang

Indien u dit prettiger vind, of u heeft voor u het invult een aantal vragen dan is het ook mogelijk om dit te doen bij ons in de De Aanlegsteiger.

U moet dan wel even een afspraak maken met de leiding van de Peuteropvang. Zie op de kontaktpagina hoe u dat kunt doen.

Het ondertekenen doet u in gezamenlijk overleg met de leiding in de speelzaal van de peuters. Desgewenst kunt u voor een nadere toelichting op het formulier contact opnemen met de leidsters. Ga naar kontakt en bel of email.

Per kalenderjaar worden 40 weken peuteropvang aangeboden. Tijdens de afgesproken opvangperiode kunnen partijen gezamenlijk andere, meer of minder, opvangmomenten overeenkomen. [dit wordt dan  vastgelegd in een addendum] Een extra dagdeel opvang in het kader van de VVE is gratis voor de ouder(s). Een incidenteel extra dagdeel opvang behoeft geen addendum

(Een addendum is een bijlage of toevoeging op het originele contract waarin de aanpassing(en) worden vastgelegd.)

De prijs voor het kalenderjaar 2019 = € 8,02   maximaal  € 28,07 per dagdeel. Uw bijdrage, zonder inkomensverklaring, bedraagt maximaal € 112,28 per maand, bij één dagdeel per week.

De stichting hanteert per kalenderjaar de adviestabel van de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tusentijdse tariefwijzigingen in het kalenderjaar worden niet eenzijdig doorgevoerd.

Per kalenderjaar kan de organisatie twee dagdelen gesloten zijn zonder compensatie in het geval van de zogeheten Force Majeur.

Force Majeur oftewel Overmacht. Dat is de onmogelijkheid om een verplichting na te komen door omstandigheden waar men geen invloed op heeft.

U betaalt altijd een eigen bijdrage

U betaalt een deel van de opvangkosten zelf. Dit is uw eigen bijdrage. Het is belangrijk dat u die betaalt. Doet u dat niet? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden en moet u de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen. Ook als we de toeslag aan de kinderopvanginstelling hebben overgemaakt.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet.

.

Wilt U meer weten over kinderopvangtoeslag? Klik op deze link. Deze brengt U naar een pagina van de rijksoverheid met daarin meer informatie.