Definitief inspectierapport GGD 2020
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd onderzoek voor registratie. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de harmonisatie van de peuterspeelzaal.Het onderzoek vindt tegelijkertijd met het jaarlijkse onderzoek plaats. Van het jaarlijkse onderzoek is een apart inspectierapport opgemaakt.
Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 09-11-2020

Registratienummer 582660907

Definitief inspectierapport GGD 2019
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd onderzoek voor registratie. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de harmonisatie van de peuterspeelzaal.Het onderzoek vindt tegelijkertijd met het jaarlijkse onderzoek plaats. Van het jaarlijkse onderzoek is een apart inspectierapport opgemaakt.
 
Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 28-11-2019
 
Klik op onderstaande link om het complete rapport te bekijken en (eventueel) te downloaden.

Registratienummer 582660907

 

Definitief inspectierapport GGD 2018
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd onderzoek voor registratie. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de harmonisatie van de peuterspeelzaal.Het onderzoek vindt tegelijkertijd met het jaarlijkse onderzoek plaats. Van het jaarlijkse onderzoek is een apart inspectierapport opgemaakt.
 
Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 21-06-2018
 
Klik op onderstaande link om het complete rapport te bekijken en (eventueel) te downloaden.

Registratienummer 582660907

 

Definitief inspectierapport GGD 2017
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek waarbij alle voorwaarden uit de WKO zijn beoordeeld.
peuteropvang (POV) De Aanlegsteiger is onderdeel van 'Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorkum'. De peuteropvang is gevestigd op de tweede etage van sociaal-cultureel activiteitencentrum De Aanlegsteiger in de binnenstad van Gorinchem.
Er is één stamgroepruimte waar maximaal 15 kinderen opgevangen worden. De buitenruimte bevindt zich op het dakterras.
Op 1 december 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij alle voorwaarden uit de WKO zijn beoordeeld. Op locatie is geobserveerd en is gesproken met de beroepskrachten. Tevens zijn op locatie diverse documenten ingezien.
Klik op onderstaande link om het complete rapport te bekijken en (eventueel) te downloaden.

Definitief inspectierapport 2017