Oudercommissie

Betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het functioneren van de peuteropvang is belangrijk. Om die reden heeft het bestuur van Stichting Jeugdhaven Gorcum ervoor gekozen in haar organisatie een plaats te bieden aan een oudercommissie.
 
De oudercommissie bestaat uit (drie of vier) enthousiaste ouders/verzorgers van wie kinderen de peuteropvang bezoeken. Met vragen, klachten, opmerkingen en ideeën kunnen ouders/verzorgers bij de leden van de oudercommissie terecht. De oudercommissie denkt o.a. mee over het beleid ten aanzien van pedagogiek. Ook ondersteunt de oudercommissie de leidsters en medewerkers bij het organiseren en uitvoeren van speciale activiteiten zoals informatieverspreiding, activiteiten en feesten. Tijdens oudercommissie¬vergaderingen zal altijd een leidster aanwezig zijn.

Er is ook een reglement betreffende de functie van de oudercommissie. Klik op onderstaande link om deze te bekijken.

Reglement Oudercommissie

Annet Meijer

Moeder van Thijs, penningmeester (dinsdagochtend)

Marloes de Wijngaert

Moeder van Nora, secretaris (maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagochtend)

Alison de Lima-Karagiannis

Moeder van Noah, voorzitter (maandag-, dinsdag- en donderdagochtend)

Marieke Staal

Moeder van Faber (woensdagochtend)