Pedagogisch werkplan peuteropvang "De Aanlegsteiger"

Voor u ligt het pedagogisch beleid van Peuteropvang De Aanlegsteiger. Om een kwalitatief hoogwaardige zorg te waarborgen voldoet Peuteropvang De Aanlegsteiger aan de gemeentelijke eisen die zijn vastgelegd in de verordening 'Kinderopvang'. De beschikbaarheid van dit pedagogisch beleid is een van de eisen. Het beleid dient als leidraad voor de medewerkers van Peuteropvang De aanlegsteiger voor hun dagelijks handelen. Het plan verschaft u tevens veel informatie over de wijze waarop Peuteropvang De Aanlegsteiger de kinderen begeleidt en verzorgt in de door u verkozen peuteropvang.

pedagogisch beleid december 2022.pdf

File name : pedagogisch-beleid-december-2022.pdf