Reglement oudercommissie Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum, peuterspeelzaal en gastouderbureau en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.

Het voorliggende reglement bestaat uit twee verschillende onderdelen, het “reglement oudercommissie” en het “huishoudelijk reglement oudercommissie”.

Klik op de volgende link om de huidige leden van de oudercommissie te zien.
Klik op onderstaande link om dit reglement te bekijken en eventueel uit te printen

Reglement Oudercommissie – juni 2017