Definitief inspectierapport GGD 2016


 

Definitief inspectierapport GGD 2016
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek waarbij alle voorwaarden uit de WKO zijn beoordeeld.
 
Peuterspeelzaal (PSZ) De Aanlegsteiger is onderdeel van 'Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorkum'. De peuterspeelzaal is gevestigd op de tweede etage van sociaal-cultureel activiteitencentrum De Aanlegsteiger in de binnenstad van Gorinchem.
Er is één stamgroepruimte waar maximaal 15 kinderen opgevangen worden. De buitenruimte bevindt zich op het dakterras.
 
Op 1 december 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij alle voorwaarden uit de WKO zijn beoordeeld. Op locatie is geobserveerd en is gesproken met de beroepskrachten. Tevens zijn op locatie diverse documenten ingezien.
 
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn aangepast. De documenten zijn in orde.
Wenselijk is om te beoordelen of het beleid op dit gebied overeenkomt met de praktijk.
 
 
Klik op onderstaande link om het complete te rapport te bekijken en eventueel te downloaden.

Definitief inspectierapport 2016