Definitief inspectierapport GGD 2017


 

Definitief inspectierapport GGD 2017
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek waarbij alle voorwaarden uit de WKO zijn beoordeeld.
 
Peuterspeelzaal (PSZ) De Aanlegsteiger is onderdeel van 'Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven Gorkum'. De peuterspeelzaal is gevestigd op de tweede etage van sociaal-cultureel activiteitencentrum De Aanlegsteiger in de binnenstad van Gorinchem.
Er is één stamgroepruimte waar maximaal 15 kinderen opgevangen worden. De buitenruimte bevindt zich op het dakterras.
 
Op 1 december 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij alle voorwaarden uit de WKO zijn beoordeeld. Op locatie is geobserveerd en is gesproken met de beroepskrachten. Tevens zijn op locatie diverse documenten ingezien.
 
Advies aan College van B&W

Geen handhaving

 
 
Klik op onderstaande link om het complete rapport te bekijken en (eventueel) te downloaden.

Definitief inspectierapport 2017