Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal "De Aanlegsteiger"

 Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal 'De Aanlegsteiger'. Om een kwalitatief hoogwaardige zorg te waarborgen voldoet peuterspeelzaal 'De Aanlegsteiger' aan de gemeentelijke eisen die zijn vastgelegd in de verordening 'Kinderopvang'. De beschikbaarheid van dit pedagogisch werkplan is een van de eisen. Het werkplan dient als leidraad voor de medewerkers van peuterspeelzaal 'De Aanlegsteiger' voor hun dagelijks handelen. Het plan verschaft u tevens veel informatie over de wijze waarop peuterspeelzaal 'De Aanlegsteiger' de kinderen begeleidt en verzorgt in de door u verkozen peuterspeelzaal.

Klik op onderstaande link om dit plan te bekijken en eventueel downloaden

 

Pedagogisch werkplan juni 2017