Met ingang van 1 september zijn er onder "voorwaarden" weer activiteiten mogelijk in het buurthuis "de Aanlegsteiger."

UPDATE n.a.v. persconferentie coronavirus 28 september

 

  • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
  • 1,5 meter. (2 armlengten) onderlinge afstand bewaren
  • personen met ziekteverschijnselen blijven thuis
  • iedereen neemt de hygiëne maatregelen in acht
  • men kent en neemt zijn/haar verantwoordelijkheid in deze
  • je activiteit is aangemeld bij het bestuur en akkoord bevonden info@deaanlegsteiger.nl
    daarbij maken we samen een inschatting omtrent eventuele risico's voor besmetting (protocol gemeente Gorinchem)
  • het bestuur aanvaardt desondanks geen enkele aansprakelijkheid bij nalatigheid bij de uitvoering van je activiteit(en) in zake de Corona maatregelen 

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Vanaf 30 september geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

Waar wel, waar niet

Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Deze aangescherpte regels gelden voorlopig tot dinsdag 20 oktober

Klik op het plaatje om naar de Peuteropvang te gaan

Peuteropvang

Het   belangrijkste   van   onze   peuteropvang   is   dat   de   kinderen met   plezier   kunnen   spelen   met   elkaar   en   met   elkaar   om   leren gaan in een veilige omgeving. Daarnaast     werken     we     met     het     ontwikkeling     stimulerende programma    Piramide    (Vve,    Voor-    en    vroegschoolse    educatie) Hierdoor   hebben   we   als   peuterspeelzaal   iets   extra’s   te   bieden voor de ontwikkeling van het kind.

Klik op het plaatje om naar het Buurthuis te gaan

Buurthuis

Onze   stichting   wordt   aangestuurd   door   uitsluitend   vrijwilligers.   zorgen   ervoor   dat   de   activiteiten   voor   een   redelijke   vergoeding   de    Aanlegsteiger    kunnen    plaatsvinden    alsmede    dat    zaalhuur redelijk betaalbaar blijft.

Aankomende Activiteiten