Met ingang van 1 september zijn er onder "voorwaarden" weer activiteiten mogelijk in het buurthuis "de Aanlegsteiger."

 voorwaarden:

 

  • maximaal 55 personen in de grote zaal
  • 1,5 meter. (2 armlengten) onderlinge afstand bewaren
  • personen met ziekteverschijnselen blijven thuis
  • iedereen neemt de hygiëne maatregelen in acht
  • men kent en neemt zijn/haar verantwoordelijkheid in deze
  • je activiteit is aangemeld bij het bestuur en akkoord bevonden info@deaanlegsteiger.nl
    daarbij maken we samen een inschatting omtrent eventuele risico's voor besmetting (protocol gemeente Gorinchem)
  • het bestuur aanvaardt desondanks geen enkele aansprakelijkheid bij nalatigheid bij de uitvoering van je activiteit(en) in zake de Corona maatregelen 
Klik op het plaatje om naar de Peuteropvang te gaan

Peuteropvang

Het   belangrijkste   van   onze   peuteropvang   is   dat   de   kinderen met   plezier   kunnen   spelen   met   elkaar   en   met   elkaar   om   leren gaan in een veilige omgeving. Daarnaast     werken     we     met     het     ontwikkeling     stimulerende programma    Piramide    (Vve,    Voor-    en    vroegschoolse    educatie) Hierdoor   hebben   we   als   peuterspeelzaal   iets   extra’s   te   bieden voor de ontwikkeling van het kind.

Klik op het plaatje om naar het Buurthuis te gaan

Buurthuis

Onze   stichting   wordt   aangestuurd   door   uitsluitend   vrijwilligers.   zorgen   ervoor   dat   de   activiteiten   voor   een   redelijke   vergoeding   de    Aanlegsteiger    kunnen    plaatsvinden    alsmede    dat    zaalhuur redelijk betaalbaar blijft.

Aankomende Activiteiten